Christian Molbech (1783–1857)

Mentions

Ludvig Bødtcher: »Forord« – Samlede Digte (1940)
Emil Aarestrup: »Jeg føler Venskab for det Gamle« – Samlede Skrifter, 4. Bind (1976)
H.C. Andersen: »C. Molbech« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »Størrestræde« – Fra min Ungdom (1873)
Karl Gjellerup: »Lejrscene« – Rødtjørn (1881)
Emil Aarestrup: »Jeg føler Venskab for det Gamle« – Samlede Skrifter, 4. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Epigrammer« – Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)

Secondary literature

Borup, Morten: Christian Molbech, 1954.
Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech, I-III, udgivet af Kirsten Dreyer, 1993–94.