Andreas Peter Liunge (1798–1879)

Mentions

Henrik Hertz: »Toget mod Algier«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)