Jakob Knudsen (1858–1917)

Mentions

Thøger Larsen: »Jakob Knudsens Død« - I Danmarks Navn (1920)
Sophus Michaëlis: »Jakob Knudsen« - Romersk Foraar og andre Digte (1921)

Secondary literature

Andersen, Chr.: »’Se nu stiger solen’ — en salme folk har taget til hjerte« in: Hymnologiske Meddelelser, XXI, 1992, pp. 217–22.
Auken, Margrete: »Den pietistiske A-theisme. Jakob Knudsens kritik af naturalismen« in: Kritik, nr. 19, 1971, pp. 64–80.
Auken, Margrete: »En kritisk redegørelse for Jakob Knudsens forståelse af forholdet mellem menneskelivet og kristendommen« in: Extracta, III, 1971, pp. 31–35.
Auken, Margrete: »Romanen om Martin Luthers teologi« in: Johannes Lauridsen 50 år, 1970, pp. 9–17.
Bjerg, Svend: Jakob Knudsen. Erfaring og fortælling, 1982.
Elbek, Jørgen: »Jakob Knudsen« in: Danske digtere, I, 1980, pp. 149–68.
Elbek, Jørgen: »To artikler om noget nær det samme« in: Fønix, VI, 1982, pp. 167–74.
Finsen, Tom: »Den dæmoniske idealisme« in: Kredsen, XLI, 1973, pp. 88–99.
Gudmand-Høyer, T.: »Kristelig og verdslig moral hos Jakob Knudsen og i dag« in: Højskolebladet, 1979, pp. 307–11.
Halvorsen, Peter Nicolai: »Den faderlige autoritet i Jakob Knudsens forfatterskab« in: Kredsen, LXI:2, 1995, pp. 62–81.
Henriksen, Aage: »Komplekset Jakob Knudsen« in: Den intellektuelle, 1974, pp. 75–80.
Holm, Kjeld: »Sind og ret. Et motiv hos Jakob Knudsen — mellem Grundtvig og Kierkegaard« in: Vartovbogen, 1982, pp. 71–87.
Jensen, Jørgen I.: »Jakob Knudsens `Rodfæstet’« in: Lys og blade, 1995, pp. 87–100.
Jensen, Vagn Predbjørn: »Det evige fuldkommenhedsrige. Om Jakob Knudsens syn på den åndelige verden« in: Janus, IX:1, 1993, pp. 27–33.
Krarup, Finn Frederik: »Splittelse, angst og tro. Jakob Knudsen: ’Gjæring-Afklaring’« in: Læsninger 1900–1940, 1997, pp. 45–61.
Krøgholt, Th.: »Jakob Knudsen« in: Vartovbogen, 1967, pp. 37–54.
Lillelund, Niels: »Jakob Knudsen og opdragelsen«, in: Danmark i spejlet, nr. 11, 1992, pp. 16–37.
Lyster, Jens: »Se, nu stiger solen i hundred år« in: Hanegal og morgensang. Afhandlinger tilegnet Andreas Dahlerup Koch den 11. august 1991, 1991.
Møller, Knud: »Jakob Knudsen og Jesper Jensen. To syn på opdragelse og samfund« in: Tidehverv, LIII, 1979, pp. 101–09.
Møller, Knud: »Om idealisme og idealitet hos Jakob Knudsen« in: Tidehverv, XLIV, 1970, pp. 71–79.
Nielsen, Harald: »Jakob Knudsen« in: Ravkuglen, 1983, pp. 143–75.
Nissen, Rie: »’Jeg er så naiv, at jeg stadig elsker livet...’ Digterhjemmet i Birkerød« in: Adel og borger, præster og bønder. Danske hjem i tyverne og trediverne, 1978, pp. 24–50.
Nordentoft, Søren: »Jakob Knudsens aktualitet« in: Højskolebladet, 1967, pp. 675–79, 698–99 og 721–26.
Pahuus, Mogens: »Livsfilosofisk teologi« in: Dansk Kirkeliv 1988–1989, 1988, pp. 25–50.
Paulsen, Egon Weber: »Dagligdagens sammenbrud. Jakob Knudsen: ’Particulier’« in: Drift og socialitet, 1983, pp. 131–41.
Petersen, K. Schultz: »Se, nu stiger Solen« in: Krabbesholm Højskole. Årsskrift, 1967, pp. 5–13.
Poulsen, Kuno: »Søforklaring over vort livs forlis« in: Krabbesholm Højskole. Årsskrift, 1967, s. 14–25.
Ryø-Pedersen, Svend: »Kristelige tanker hos Jakob Knudsen« in: Tidehverv, L, 1976, pp. 33–36.
Rømhild, Lars Peter: »Kunst og propaganda (tanker om bl.a. Jakob Knudsens digtning)« in: Læsere, 1971, pp. 253–73.
Rønne, K.: »Jakob Knudsens morgen- og aftensange« in: Dansk Kirketidende, CXXIII, 1971, pp. 151–53.
Schmidt, Povl: Drømmens dør. Læsninger i Jakob Knudsens forfatterskab, 1984.
Schmidt, Povl: »Kunst er kunstig fastholdt stemning. Jakob Knudsens fortælling ’Mindedrag’« in: Kritik, nr. 8, 1968, pp. 5–18.
Thaning, Torkild: »Angst og Mod — et selvopgør« in: Højskolebladet, 1997, pp. 221–23.
Uhrskov, Anders: »Jakob Knudsen til Minde« in: Kultur og Folkeminder, XIX, 1967, pp. 31–44.