Erik Axel Karlfeldt (1864–1931)

Translations
By titleBy translator

»Böljeby-vals« is translated by Hans Henriksen: »Bøljeby-Vals«.
»Intet är som väntanstider« is translated by Hans Henriksen: »Tidlig Vaar«.
»Villgräset« is translated by Hans Henriksen: »Vildgræsset«.