Hans Vilhelm Kaalund (1818–85)

Mentions

Kristian Arentzen: »Rimbrev« - Nogle Digte (1888)
Kai Hoffmann: »H. V. Kaalund« - Den store Vaar (1918)

Primary literature

H.V. Kaalund: Samlede Digte, Otto Borchsenius (red.), Gyldendalske Boghandels Forlag, F. Hegel & Søn, Kbh., 1898

Secondary literature

Billeskov Jansen, F. J.: Om H. V. Kaalund og hans »Fabler for Børn«, 1969.
Funch, Egon: Et digterhjem i Vridsløselille. Om H. V. Kaalunds virke ved fængslet 1859–1881, 1979.
Nielsen, Harald: »H. V. Kaalund« in: Ravkuglen, 1983, pp. 120–42.
Olesen, Merete Møller, »Den klassiske danske billedbog. Om Winther, Kaalund og Krohn«, in: Plys 9, 1995, pp. 46–56.