J.P. Jacobsen (1847–85)

Mentions

Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen« - Udvalgte Digte (1898)
Johannes Meier: »A Søgaard, 17/12 1900« - Digte og Breve (1905)
Sophus Michaëlis: »J. P. Jacobsen« - Digte (1889)
Ludvig Mylius-Erichsen: »Klassicisme« - Isblink (1904)
Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Sophus Schandorph: »Da jeg sidste Gang saâ J. P. Jacobsen« - Fest- og Søgnedage (1886)

Primary literature

J. P. Jacobsen: Samlede Værker, Morten Borup (red.), bd. 1–5, Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1924–29.
J. P. Jacobsen: Samlede værker, Frederik Nielsen (red.), bd. 1–6, Rosenkilde og Bagger, 1972.
J. P. Jacobsen: Samlede Skrifter, 9. udg., bd. 1–2, Gyldendalske Boghandel, 1923.

Secondary literature

Andersen, Frits: "Art, natur og diskurs hos J. P. Jacobsen" in Kritik, nr. 103, 1993, s. 63–69.
Andersen, Jørn Erslev (red.): Diskussion af Jørn Vosmars disputats »J. P. Jacobsens digtning«, 1985.
Anz, Heinrich: »’Heiliges Leid’. Zum metapoetischen Charakter von Jens Peter Jacobsens Lyrik«, in: Arbeiten zur Skandinavistik, 1993, pp. 186–203.
Anz, Heinrich: »Der Totentanz der Phantasie. Zum Motiv des Tanzes in Jens Peter Jacobsens Lyrik«, in: Franz Link (red.) Tanz und Tod in Kunst und Literatur, Berlin, 1993. pp. 277–86.
Bornedal, Peter: »Døden er en kvinde. En eksegese af J. P. Jacobsen: ’Arabesk til en Haandtegning af Michel Angelo’«, in: Litteratur & Samfund, nr. 36, 1983, pp. 54–94.
Borum, Poul: »Jacobsen mellem Mallarme og Rimbaud«, in: Digtanalyser 1969, pp. 123–34. Om »Genrebillede« og »Der aabnes en Dør«.
Glienke, Bernhard: Jens Peter Jacobsens lyrische Dichtung. Ein Beitrag zur Geschichte der modernen Poesie, Neumünster, 1975.
Jensen, Svend Bøggild: »Konversion og narrativitet«, in: Litteratur & Samfund, nr. 36, 1983, pp. 95–123. Indeholder analyse af »Monomanie«.
Krarup, Finn Frederik: »Moderne bevidsthedsskred. Om J. P. Jacobsens æstetik«, in: Lys og blade, 1995, pp. 133–43.
Madsen, Carsten: »Arabeskens ide og lineatur«, in: Passage, nr. 16, 1994, pp. 51–66.
Madsen, Peter: »J. P. Jacobsen’s fin-desiècle« in: Litteratur og kjønn i Norden, 1996, S. 396–401.
Madsen, Svend Ole: J. P. Jacobsen — virkelighed og kunst. En undersøgelse af den eksistentielle erfarings transformering til kunst, 1974.
Menkes, Hermann: »J. P. Jacobsen’s Lyrik«, in: Das Junge Wien. Österreichische Literatur- und Kunstkritik 1887–1902, Tübingen, 1976, pp. 701–05.
Nielsen, Erik A.: »J.P. Jacobsen« in: Ideologihistorie, III, 1976.
Nielsen, Frederik: J. P. Jacobsen. En litterær undersøgelse, 1968.
Olsen, Ole Andkjær: »Hvorfor skrive, når vi dog skal dø? En analyse af J. P. Jacobsens ’Arabesk til en Haandtegning af Michel Angelo’«. in: Tekstanalyser, 1971, pp. 106–121.
Pabst, Walter: »Leid-Motive Buonarrotis. Zu Jens Peter Jacobsens ’Arabeske auf eine Handzeichnung von Michelangelo«, in: Romanistisches Jahrbuch, XXXXIII, 1992, pp. 87–91.
Paul, Fritz: »Bild — Dichtung — Übersetzung. J. P. Jacobsens ’Michelangelo-Arabeske’ in den Übersetzungen Georges und Rilkes«, Skandinavistik, XXI, 1991, pp. 81–99.
Spring, Tidskrift for Moderne Danske Litteratur, 13, 1998. Dette nummer handler udelukkende om J.P. Jacobsen.
Sørensen, Peer E.: »Fascinationens overvindelse. Et essay omkring J. P. Jacobsen og det moderne gennembrud«, Kritik, nr. 20, 1971, pp. 20–56.
Sørensen, Peer E.: »Den æstetiske abstraktion. Omkring J. P. Jacobsens lyrik«, in: Analyser af moderne dansk lyrik, bd. I, 1976, pp. 13–68.
Sørensen, Svend & Niels Nielsen: At bære livet som det er. Om J. P. Jacobsens liv og digtning, 1997.
Vosmar, Jørn: J. P. Jacobsens digtning, 1984. Doktordisputats.
Østerud, Erik: Theatrical and Narrative Space. Studies in Ibsen, Strindberg and J. P. Jacobsen, 1997.