Johann Gottfried von Herder (1744–1803)

Mentions

Malthe Conrad Bruun: »Indbydelse paa Landet« - Poetiske Forsøg (1797)
Frederik Høegh-Guldberg: »Assistentskirkegaarden«

Translations
By titleBy translator

An unknown poem is translated by Thor Lange: »Amor og Psyche«