Johann Gottfried von Herder (1744–1803)

Mentions

Frederik Høegh-Guldberg: »Assistentskirkegaarden«
Malthe Conrad Bruun: »Indbydelse paa Landet« - Poetiske Forsøg (1797)
Thor Lange: »Amor og Psyche« - Fra fremmede Lande (1876)