Peter Foersom (1777–1817)

Mentions

H.C. Andersen: »P. Foersom« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Jens Baggesen: »Shak Peer, eller Adam Vævers Romanze« - Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Prolog« - Samlede Digte (1940)
Adam Oehlenschläger: »Under P. Foersoms Portrait« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)

Secondary literature

Henriques, Alf: Shakespeare og Danmark indtil 1840: Vurdering, Opførelse, Oversættelse, Efterligning [disputats], Kbh, 1941.