Christian Falster (1690–1752)

Mentions

Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt« - Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt« - Ambrosius (1877)

Primary literature

Falster, Christian: Lærdoms Lystgaard, I-III, DSL, Kbh., 1919.
Falster, Christian: Satirer 1720–42, I-II, DSL, Kbh., 1982.

Secondary literature

Schiøttz-Christensen, Aage: »Christian Falster som salmedigter« in: Hymnologiske Meddelelser, X, 1981, pp. 91–94.
Schiøttz-Christensen, Aage: »Hvornår begyndte Falster sin danske digtning og med hvilket arbejde?« in: Danske Studier, 1981, pp. 96–104.
Schiøttz-Christensen, Aage: »Er de satirer, der tillægges Falster, alle autentiske?« in: Danske Studier, 1980, pp. 126–33.
Sønderholm, Erik: »Om Christian Falsters Juvenaloversættelse« in: Danske Studier, 1984, pp. 26–43.
Vind, Jens: »Rektor Falster og Ribe« in: Skolen i Ribe. Festskrift i tekst og billeder i anledning af Katedralskolens 850 år, 1995, pp. 43–50. [Online]
Vind, Jens: »Christian Falster som samfundskritiker« in: Ripenser-Bladet, VI, 1969–74, pp. 207–11.