Sophus Zahle (1797–1837)

Efterladte digteriske Arbeider (1837)
Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)