Christian Frederik Wadskiær (1713–79)

En liden Samling af nogle udvalgte Vers (1743)
Andre digte