Ole Johan Samsøe (1759–96)

Efterladte digteriske Skrifter (1796)