Christian Richardt (1831–92)

Nyere Digte (1864)
Billeder og Sange (1874)
Kantater og Digte (1880)