Mads Pedersen Rostock (1655–1713)

Omtaler

Tøger Reenberg: »Forsamling paa Parnasso« – Andre digte

Primær litteratur

Mads Pedersen Rostoch: Dend Gamle og Navn-Kundig Kiøbstad Ribe, Mogens Bencard (red.), Historisk Samfund for Ribe Amt, 1967.