Carl Rosenberg (1829–85)

Omtaler

P.A. Rosenberg: »Ved min Faders Død« – Pil og Plekter (1910)