Thomas Overskou (1798–1873)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
H.C. Andersen: »T. Overskou« - Vignetter til danske Digtere (1832)