Conrad F. Meyer (1825–98)

Oversættelser

Otto Fønss: »Paa Guldgrund«- Septemberdage (1900)
Otto Fønss: »Den gamle Bro«- Septemberdage (1900)
Otto Fønss: »Det tabte Sværd«- Septemberdage (1900)
P.A. Rosenberg: »Schillers Begravelse«- Pil og Plekter (1910)
P.A. Rosenberg: »Tal nu du!«- Pil og Plekter (1910)
P.A. Rosenberg: »Gletscherlys«- Pil og Plekter (1910)
P.A. Rosenberg: »Den døde Kjærlighed«- Pil og Plekter (1910)
P.A. Rosenberg: »Camoëns«- Pil og Plekter (1910)
Hans Henriksen: »Alle«- Solhvervstider (1915)
Otto Fønss: »Stedsebrændende«- Kongelys og Snerler (1910)