Wilhelm Marstrand (1810–73)

Omtaler

H.P. Holst: »Til Maleren Marstrand« - Ude og hjemme (1843)
H.P. Holst: »Gift ved Gendarmer« - Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« - Et Foraar (1858)
Holger Drachmann: »Wilhelm Marstrand« - Dæmpede Melodier (1875)