Andreas Peter Liunge (1798–1879)

Omtaler

Henrik Hertz: »Toget mod Algier« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)