Gotthold Ephraim Lessing (1729–81)

Oversættelser

Malthe Conrad Bruun: »Naturens tre Riger« – Poetiske Forsøg (1797)