Gotthold Ephraim Lessing (1729–81)

Omtaler

Jens Baggesen: »Forerindring«- Ungdomsarbeider (1791)

Oversættelser

Malthe Conrad Bruun: »Naturens tre Riger«- Poetiske Forsøg (1797)