Christen Købke (1810–48)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Til Urtekræmmer Christian Petersen« - Efterladte Digte (1863)
Just Mathias Thiele: »Lille Ida til sin Moder« - Vragstykker af et Digterskib (1848)