Folkeviser

Omtaler

B.S. Ingemann: »Trøsten« – Digte. Anden Deel (1812)
Ludvig Bødtcher: »Sølvbryllupssang« – Samlede Digte (1940)
Christian Winther: »Fadderne synge« – Digte (1828)
Henrik Hertz: »Ligevægten« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
H.C. Andersen: »I« – Digte (1854)
Jens Christian Hostrup: »Lad andre prise Forstandens Spil« – Viser og Vers (1852)
Sophus Schandorph: »Balvise« – Nogle Digte (1875)
Emil Aarestrup: »Impromptu« – Efterladte Digte (1863)