Barry Cornwall (1787–1874)

Oversættelser

Emil Aarestrup: »Er min Hjertenskjær paa Søen« – Oversættelser