Barry Cornwall (1787–1874)

Oversættelser

Emil Aarestrup: »Er min Hjertenskjær paa Søen« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Drikkevise« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Sover du i Træet hist« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)