Malthe Conrad Bruun (1775–1826)

Omtaler

Carl Bagger: »Den engelske Kapitain« - Smaadigte (1834)
Jens Baggesen: »Første Efterretning om Kiøbenhavns Bombardering« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Vor Frues Fald«

Sekundær litteratur

Billeskov Jansen, F. J.: »En Videnskabs Fødsel. Litterær Udveksling og Malte-Brun« in: Liv og Lærdom, 1983.
Birkeland, Elisabeth: En miskendt thybo. Malthe Conrad Bruun. Liv og levned, 1982.
Møller, Per Stig: »Den landsforviste dansker og Napoleon« in: København-Paris t/r, 1973, pp. 162–68.
Møller, Per Stig: Malte-Bruns litterære kritik og dens plads i transformationsprocessen mellem klassicisme og romantik i fransk litteraturhistorie 1800–1826, doktordisputats, Københavns Universitet, 1973.
Møller, Per Stig: »Chateaubriand et Malte-Brun«, Revue Romane, IV, 1969, pp. 183–200.
Møller, Per Stig: »Malte-Brun som kritiker« in: Extracta, I, 1968, pp. 182–186.