Anders Christensen Bording (1619–77)

Omtaler

Søren Terkelsen: »Daphnissis bekymrede Kiærligheds Tancker«- Astree Siunge-Choer (1648–54)
Søren Terkelsen: »Myrtillo Klage-Vise«- Astree Siunge-Choer (1648–54)
Ludvig Holberg: »Just Justesens Betænkning«- Metamorphosis
H.C. Andersen: »A. Bording«- Vignetter til danske Digtere (1832)

Sekundær litteratur

Dahlerup, Pil: »Renæssanceteori og renæssancetekst« in: Hindsgavl Rapport, 1995, pp. 27–52.
Haastrup, Gudrun: »Anders Bordings forsvar for lærde kvinder« in: Man må studere.., 1984, pp. 140–45.
Olufsen, Peter (red.): En pris, en poet, en avis. Et skrift om Anders Bording, ’Den danske Mercurius’ og den hæderspris der bærer hans navn, 1990.
Sønderholm, Erik: Kommentar til Anders Bordings digte, 1986.
Sønderholm, Erik: »Om Anders Bording og pengene. En korrektion og en efterlysning« in: Danske Studier, 1974, pp. 144–49.