Claus Hansen Bang (1618–82)

Omtaler

Tøger Reenberg: »Forsamling paa Parnasso« – Andre digte