Pauline Worm (1825–83)

En Krands af ni Blade (1850)
Vaar og Høst (1864)
Other poems