Laurids Thura (1657–1731)

Adskillige poetiske Sager (1721)
Hans Rostgaards Liiv og Levnet (1726)
Sjælens gudelige Attraa og Længsel (1738)