Lars Jørgensen (1857–1945)

Fra de gamle Volde (1912)
Sti og Stavn (1918)