Charlotte Dorothea Biehl (1731–88)

Silphen (1773)
Den prøvede Troskab (1774)
Kierligheds-Brevene (1774)
Orpheus og Eurydice (1786)