Christian Frederik Wadskiær (1713–79)

Secondary literature

Nielsen, Erling: "En barokpoet?" in: Vor mand i Oslo, 1990, pp. 25–52.