Johann Ludwig Tieck (1773–1853)

Mentions

H.C. Andersen: »Østergade« - Digte (1830)
Carsten Hauch: »Til Ludvig Tieck« - Lyriske Digte (1842)
Adam Oehlenschläger: »Trøst i et mismodigt Øieblik« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Comødien« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Følelsens Forsvar« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)

Translations
By titleBy translator

»Aus ’Genoveva’« is translated by Johan Ludvig Heiberg: »Eensomhed.«.
»Die Zeichen im Walde« is translated by Adam Oehlenschläger: »De tre Tegn i Skoven«.