Karl August Tavaststjerna (1860–98)

Translations
By titleBy translator

»Natt vid Tennforsen« is translated by Hans Henriksen: »Nat ved Tennforsen«.