Frederik Sødring (1809–62)

Mentions

Adam Oehlenschläger: »Gaven« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)