Tøger Reenberg (1656–1742)

Primary literature

Tøger Reenberg: Ars Poetica, Per Stig Møller (red.), Munksgaards Baroktekster, Kbh., 1972.
Tøger Reenberg: Poetiske Skrifter i tvende Deele, 1769.

Secondary literature

Christiansen, Poul Verner: Ristrup — en østjysk herregård, 1995, pp. 85–130
Heggelund, Kjell: »Tøger Reenbergs ’Ars poetica’ og den dansk-norske klassisisme« in: Klassisisme. Nicolas Boileau: Diktningens kunst/Tøger Reenherg: Ars poetica, Oslo, 1967, pp. 85–98.
Stjernfelt, Frederik: »’Opblæste Gloser merkes let’. Overvejelser over barokbegrebet omkring Tøger Reenbergs ’Ars poetica’« in: Danske Studier, 1988, pp. 44–70.