Per Ræv Lille (1400–ukendt år)

Primary literature

En Klosterbog fra Middelalderens Slutning (AM 76,8°), Marius Kristensen (red.), Samfund til udgivelse af gammel nordisk Litteratur, Kbh., 1933.
Den danske Psalmedigtning, C. J. Brandt og Ludv. Helveg (red.), 1846–47, I, x; II, ii.