Thomas Overskou (1798–1873)

Mentions

H.C. Andersen: »T. Overskou« – Vignetter til danske Digtere (1832)
Emil Aarestrup: »Epigrammer« – Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)