James Montgomery (1771–1854)

Translations

N.F.S. Grundtvig: »Du, som gaaer ud fra den levende Gud« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)