Christian Carl Lous (1724–1804)

Primary literature

"Evas Drøm" (oversat fra Miltons Paradise Lost) i J.S. Sneedorfs Den patriotiske Tilskuer, 1. Aargang (1761), side 355–360 og "Adams Bøn" (ligeledes), i 2. Aargang (1762), side 524–528.
Indfødsretten: en Eclogue, 1776.
Et nÿt Pas=Kaart over Sundet og begge Belterne, udgivet i Aaret 1777 af C. C. Lous, stukket af I.G. Winkler på Fredrics Wærch. Genudgivet 1989 af Kort- og Matrikelstyrelsen.

Secondary literature

Nielsen, Niels, Matematiken i Danmark 1528–1800, 1912, side 139–141 (bibliografi over Lous’ matematiske skrifter).
Skautrup, Peter, Det danske sprogs historie, bind 3, 1953, side 312 (se desuden personregistret i bind 5).