Thomas Kingo (1634–1703)

Mentions

H.C. Andersen: »T. Kingo« - Vignetter til danske Digtere (1832)
G.V. Blom: »Sönderknuselse« - Digte (1847)
N.F.S. Grundtvig: »Som den gyldne Soel frembryder« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »De Levendes Land« - Andre Salmer
B.S. Ingemann: »Ved Thomas Kingos Grav« - Smaadigte og Reiseminder (1832)
C.A. Lund: »Lunden ved Jægerspriis« - Lunden ved Jægerspriis (1788)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt« - Ambrosius (1877)
Hans Hansen Nordrup: »Om studenterne«
Adam Oehlenschläger: »Kirken i Drammen« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Cantate« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Gud i Kunsten, Kunsten i Gud« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christian Richardt: »Nordens Kirke« - Smaadigte (1861)

Primary literature

Thomas Kingo: Samlede Skrifter, I-VII, Hans Brix, Paul Diderichsen, F.J. Billeskov Jansen (red.), DSL, Kbh., 1975.
Thomas Kingos Graduale, Erik Norman Svendsen og Henrik Glahn (red.), 1967. [Faksimile af originalen fra 1699]
Thomas Kingo: Digtning i udvalg, Marita Akhøj Nielsen (red.), DSL, 1995.

Secondary literature

Albertsen, Leif Ludwig: »Mit hjertes knæ. Hyldest til Kingo på hans 350-års dag« in: Hymnologiske Meddelelser, XIII, 1984, pp. 185–200.
Andersen, Hannah & Christian Larsen (red.): Nu rinder solen op ... Thomas Kingo, væversønnen fra Slangerup, 1984.
Arendt, Rudolph: »Gud, konge og fædreland. Nogle overvejelser med bistand fra Thomas Kingo« in: Vartovbogen, 1978, pp. 7–17.
Bach-Nielsen, Carsten: "Kingo mellem teologer og litterater — om vurderingen af salmedigteren gennem 200 år" in: Præsteforeningens Blad, 1988, pp. 677–93.
Bach-Nielsen, Carsten: "Kingo, klassikerne og kristendommen" in: Fønix, XIII, 1989, pp. 92–111.
Billeskov Jansen, F. J.: "Hemmingsen et Kingo. Pessimisme luthérien au Danemark aux XVIe et XVIIe siècles" in: Jean-Marie Paul (red.): Le Pessimisme. Idée féconde, idée dangereuse. Actes du colloque organisé par le Centre de Recherches Germaniques et Scandinaves de l’Université de Nancy II, Nancy, 1992.
Billeskov Jansen, F. J.: »Om Thomas Kingos topografisk-historiske Digtning«; [b:] »Kingos Bibelcitater i hans Ligprædiken over Jakob Bircherod« in: Liv og Lærdom, 1983, pp. 43–79, 80–93.
Bukdahl, Else Marie: »Nådens lys« in: Gymnasiastbladet, LV, 1966–67, pp. 106–08.
Dahlerup, Pil: »Lykkesangeren Kingo« in: Lys og blade, 1995, pp. 19–34.
Dalgaard, Niels og Marita Akhøj Nielsen: »Knoglebrud og kongerøgelse. Litterære og filologiske overvejelser over Thomas Kingo: Odensee Hospital« in: Danske Studier, 1996, pp. 38–61.
Due, Eskild, Jens Hougaard, Søren Nipper, Erik Vestergaard Rasmussen & Peer E. Sørensen: »Om de fattige i Odense hospital — en analyse af Thomas Kingos bønskrift« in: Historien i dansk, 1978, pp. 38–67.
Elseth, Egil: Thomas Kingo. Veversønnen som ble salmedikter, Oslo, 1985.
Elseth, Egil: »’Catechismi Bryst-Melck’ og barokkens orgelbrus. Et møte med salmedikteren Thomas Kingo« in: Kirke og Kultur, CI, 1996, pp. 527–40.
Ertner, Jørgen: »Opstandelsens morgenrøde i Kingos salmedigtning. Omkring 300 året for Kingos ’Sjungekor’« in: Fyens Stiftsbog, 1974, pp. 7–27.
Esbech, Svend: Thomas Kingo. En bibliografi, 1988.
Grubb, Johannes: »’Qvide skal vinde sin Tott udaf Teen’/’Tjdernes Bom bliver dog tom’. Nogle Kingo-linier med tekniske problemer« in: Hymnologiske Meddelelser, VII, 1978, pp. 34–46.
Hallberg, Peter: »En psalm av Thomas Kingo« in: Diktens bildspråk. Teori/metodik/historik, Stockholm, 1982., pp. 219–26.
Hammerum, Vibeke: "Nu rinder Solen op... The Missing Link" in: Hymnologiske Meddelelser, XXII, 1993, pp. 20–40.
Hesselholt, Marianne: Gylden sol og sorte skyer, 1996.
Hougaard, Jens: "En note til Kingos ’Odensee Hospital’" in: Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet. Årsberetning 1991, 1992, pp. 46–48.
Hægstad, Arne: »Thomas Kingo på Lolland og Falster« in: Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, 1984, pp. 63–72.
Jacobsen, John W.: »Kingos fortsatte aktualitet« in: Dansk Kirketidende, CL, 1998, pp. 39–42, 52–55.
Johan de Mylius: »Tekst, historie, tolkning eller Kingo, kirken, kongen« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1979, pp. 262–73.)
Kjærgaard, Jørgen: »’... gennem den kulsorte sky’. Overvejelser om en gammel salmes fremtid« in: Hymnologiske Meddelelser, XXV, 1996, pp. 20–28.
Lyster, Jens: »Den skjulte Kingo. Om Kingos betydning som salmedigterinspirator. I anledning af 350-året for hans fødsel« in: Århus Stift, XXII, 1984, pp. 7–23.
Lyster, Jens: »Førsteparten af Vinterparten« in: Hymnologiske Meddelelser, XXIV, 1995, pp. 203–10.
Mathiesen, Eske K.: »Hofpoet med vågne øjne« in: Flittige øjne. Introduktioner og portrætter, 1978, pp. 15–20.
Møllehave, Johannes: »Far, verden, far vel« in: Helsingør Stiftsbog, 1984, pp. 12–14.
Nielsen, Erik A.: »Forfængelighedernes forfængelighed. Vanitasmotivet hos Kingo« in: Spring, nr. 10, 1996, pp. 131–49.
Nielsen, Erik A.: »Kingos passion« in: Hymnologiske Meddelelser, nr. 1, 1987, s. 3–46.
Nielsen, Erik A.: »’Dend, som gjorde øret, skulle hand ikke høre?’ Om førsteparten af Kingos ’Aandelig Siunge-Koor’« in: Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters stift, 1984, pp. 7–20.
Nielsen, Marita Akhøj: »Salmisten i det danske kirkekor?« in: Vartovbogen, 1996, pp. 104–19.
Nielsen, Thorvald: »Den korsfæstede Kristus og den lille Jesus — et grundtræk i Kingos theologi« in: Hymnologiske Meddelelser, XXVI, 1997, pp. 36–38.
Nissen, Jan: »En udenomsfortolkning« in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 35–48.
Noack, Bent: »’Jeg vil dog ej på verden bygge’« in: Hymnologiske Meddelelser, V, 1976, pp. 25–27.
Paludan-Müller, Fl.: »Nogle Kingominder fra Roskilde stift« in: Roskilde Stiftsblad, XXV, 1974, pp. 40–45.
Reich, Ebbe Kløvedal: »Thomas Kingo« in: Forfatternes forfatterhistorie, 1980, pp. 11–22.
Riising, Anne: »Om Thomas Kingos virksomhed som Fyns biskop 1677–1703« in: Fyens Stiftsbog, 1984, pp. 7–18.
Sarvig, Ole: »Fra Kingos verden« in: Igår — om lidt. Tekster og taler, 1976, pp. 44–51.
Schmidt, Povl: »Kingos pattedrukne mål« in: Synsvinkler, nr. 13, 1996, pp. 5–14.
Schmidt, Povl: »Lykkens livsalige blændværk. Thomas Kingo: Sange og digte« in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 143–59.
Simonsen, Dag Finn: Diktet og makten. En analyse av et Kingo-dikt og en historisk drøfting av dansk-norsk barokkdiktning Oslo, 1984.
Simonsen, Jens O.: »Lyrisk barok« in: Danebod Højskole, 1968, pp. 9–13.
Simonsen, Johannes: Thomas Kingo. Hofpoet og salmedigter, 1970.
Sonne, Jørgen: »Kingo levende. Et prospectus —« in: Fra Nexø til Saxo, 1986, pp. 143–61.
Svendsen, Erik Norman: Thomas Kingo. Salmer og samtid, 1990.
Svendsen, Erik Norman: »Kingos Salmebog. En studie over dens forhistorie« in: Kirkehistoriske Samlinger, 7. rk., VI, 1966–68, pp. 343–75.
Wittenberg, Martin: Thomas Kingos historisch-topographische Dichtung. Eine Untersuchung von Inhalt, Stil und Sprache in ausgewählten Beispielen, Bonn, 1972.
Wivel, Henrik: »Troens røntgenlys. Om selvbevidsthed og trosbevidsthed hos Thomas Kingo« in: Fønix, VIII, 1984, pp. 209–19.