Justinus Kerner (1786–1862)

Translations

Emil Aarestrup: »Moderen i Graven« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Grev Turneck kom, af Striden mat« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »En fremmed Cavaleer« – Efterladte Digte (1863)
Hans Henriksen: »Konge og Sanger« – Romantiske Digte (1918)