Johannes V. Jensen (1873–1950)

Mentions

Thøger Larsen: »Til Johannes V. Jensen« - Vejr og Vinger (1923)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« - Det sjælelige Gennembrud (1928)