Otto Bache (1839–1927)

Mentions

Folkeviser: »Marsk Stig« - Folkeviser