Anders Arrebo (1587–1637)

Mentions

Tøger Reenberg: »Forsamling paa Parnasso« – Andre digte
H.C. Andersen: »Arreboe« – Vignetter til danske Digtere (1832)

Secondary literature

Nielsen, Erik A.: »Lystforundret. Anders Arrebo: ’Hexaëmeron’«, in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 111–27, 324–27.
Nielsen, Erik A.: »Dyrenes betydning. Anders Arrebos muntre teologi. Kamp må der til« in: Festskrift til Ole Jensen, 1997, s.11–35.