Anonyme, 18. Jahrhundert

Mentions

Adam Oehlenschläger: »Digteren paa Kirkegaarden« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)

Translations
By titleBy translator

»Kein Feuer, keine Kohle« is translated by Christian Winther: »Efter det Tydske«.