Peder Syv (1631–1702)

Nogle Betænkninger om det Cimbriske Sprog (1663)
Almindelige Danske Ordsprog og korte Lærdomme, Bd. I (1682 )
Almindelige Danske Ordsprog og korte Lærdomme, Bd. II (1688)
200 Viser om Konger, Kæmper og andre (1695)
Andre digte