Tyge Rothe (1731–95)

En Christens Sange: 1-2. Samling (1778)
Karen Biørns Minde ved hendes Mand: Tyge Rothe (1796)
Tyge Rothes Adspredte Skrifter (1799)