Rudolf Nilsen (1901–29)

Paa Stengrunn (1924)
Paa Gjensyn (1926)
Hverdagen (1929)