P.C.V. Hansen (1869–1927)

Den sidste Maaned (1916)
Kærlighedsdigte (1919)
I Lyst og Nød (1920)