Olof von Dalin (1708–63)

Sagan om hästen (1740)
Svenska friheten (1742)
Andre digte